Guitarra elèctrica: Teisco ToKeep


2014

– Dissenyada a partir d´una Teisco del Rey™ Tulip ET200 de 1967.

– Reinstal·lació de sistema de circuit electrònic:

  • Cablejat vintage de malla externa.
  • Reapantallat.
  • Condensadors originals Teisco™.
  • CTS™ pots.
  • SwitchCraft™ Jack.

– SuperNova[fx] Bolt-On™.

– SuperNova[fx] ZeroFret™.

– Copejador, folrat de  pala i plaques posteriors de Duralumini -qualitat aeronàutica-.

– Gravats Làser sobre plaques de Duralumini.

– Gravats manuals exclusius sobre plaques de Duralumini per Sergio Garrido (SRG1).

– SuperNova[fx] PickGuard Inserts System.

– SuperNova[fx] Round MachineHeads™.

– Afinadors Gotoh™.

– SuperNova[fx] Knobs™ (volum i to).

– SuperNova[fx] PickUp Rings™.

– Instal·lació de pont tipus tune-o-matic.

– Tailpiece fet a mà a partir de Fender Mustang™.

– Ajust del màstil i treball de trasts.

– Tintat de diapasó.

– Cargols inox A2 metric.

– Pintat de cos i màstil amb envernissat de nitrocel·lulosa.