Guitarra acústica: AluLight Alhambra


2014

– Dissenyada a partir d´una Alhambra J3™ Acoustic Guitar.

– Instal·lació de PAF Alnico Humbucker en boca acústica amb suport de Duralumini- qualitat aeronàutica- tallat amb Làser.

– Instal·lació d’afinador intern.

– Reinstal·lació de sistema de circuit electrònic:

  • Cablejat vintage de malla externa.
  • SwitchCraft™ Jack.

– SuperNova[fx] ZeroFret™.

– Copejador i folrat de pala amb Duralumini -qualitat aeronàutica-.

– Gravats Làser i manuals sobre plaques d’alumini.

– SuperNova[fx] PickGuard Inserts System™.

– SuperNova[fx] Round MachineHeads™.

– Afinadors Gotoh™.

– SuperNova[fx] PickUp Ring™.

– LED light on logo.

– Instal·lació de pont tipus tun-o-matic amb tailpiece BABICZ™.

– Ajust de la màstil i treball de trasts.

– Tintat de diapasó.

– Màstil polit i envernissat a mà amb Goma Laca.

– Cargols inox A2 metric.